Skład osobowy Chóru "Modus Vivendi"
-->

"O, SALUTARIS HOSTIA"

ODDZIAŁ ŚLĄSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR
TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE „MODUS VIVENDI"
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
w KATOWICACH PIOTROWICACH
korzystając ze wsparcia
Kurii Metropolitalnej w Katowicach
Marszałka Województwa Śląskiego
Samorządu Miasta Katowice
ogłaszają

 

II FESTIWAL PIEŚNI EUCHARYSTYCZNEJ
„O, SALUTARIS HOSTIA"
pod honorowym patronatem
Arcybiskupa Katowickiego JE. ks. abp-a Damiana Zimonia
Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka

MIEJSCE I TERMIN
Festiwal odbędzie się w dniu 7 czerwca 2008 roku w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach Piotrowicach, Osiedle „Odrodzenie" ul. Radockiego 251

CELE FESTIWALU
WARUNKI UCZESTNICTWA

Chór zobowiązany jest wykonać wyłącznie repertuar o tematyce eucharystycznej, czas występu (z wejściem i zejściem) nie może przekroczyć 15 minut,
Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 kwietnia 2008 roku wraz z kopią wpłaty, 50zł od chórów zrzeszonych w PZChiO, 100 zł od zespołów nie zrzeszonych w PZChiO, na konto bankowe: Towarzystwa Śpiewaczego „Modus Vivendi" - Mikołowski Bank Spółdzielczynr 21 8436 0003 0000 0022 8383 0001.

  1. Chór zostanie powiadomiony w terminie do 15 maja 2008 roku o zakwalifikowaniu do festiwalu.
  2. Koszty przejazdu zespół pokrywa we własnym zakresie.
  3. Zespoły otrzymają jeden posiłek, (obiad).
  4. Organizatorzy mogą zorganizować odpłatny nocleg i wyżywienie wg zapotrzebowania zespołów z miejscowości położonych ponad 200 km od Katowic.
  5. Za nagrania CD i DVD podczas festiwalu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium i nie będą rościć pretensji.
  6. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywanie w czasie festiwalu nut, oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.

KRYTERIA OCENY I ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC

Popisy konkursowe ocenia jury złożone z wybitnych specjalistów muzyki chóralnej, powołane przez organizatorów oceniać będzie:

Towarzystwo Śpiewacze „MODUS VIVENDI"
ul. Radockiego 112/7
40-645 KATOWICE
tel 032 206 01 50, komórka 0 660 41 61 81

Roman Warzecha
Wszystkie materiały autorskie, pochodzące ze strony chronione są licencja
Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported
Fotografie: Chór Modus Vivendi; Tekst: Materiały promocyjne Towarzystwa Śpiewaczego
Strona powstała na podstawie zawartego porozumienia wortalu Piotrowic z Towarzystwem Śpiewaczym Modus Vivendi
Robot GoogleBot 325 Robot MSNbot 50 Robot Yahoo! 36 Robot NetSprint 51 Robot OnetSzukaj 2 Robot Szukacz 1