Skład osobowy Chóru "Modus Vivendi"
-->

Towarzystwo Śpiewacze "Modus Vivendi"

W 2001 roku z inicjatywy Urszuli i Romana Warzechów - miłośników muzyki chóralnej - powstało Towarzystwo Śpiewacze "Modus Vivendi" w Katowicach Piotrowicach. Nazwa Towarzystwa - "Modus Vivendi" (łac. sposób na życie) została wyłoniona podczas konkursu zorganizowanego specjalnie na tę okazję. Spośród wielu nazw: Jaskółeczka, Lutnia, Bel Canto, czy Odrodzenie - właśnie nazwa "Modus Vivendi" została zaakceptowana przez większość śpiewaków.

Członkowie Towarzystwa wywodzą się z różnych grup zawodowych. Wśród nich są studenci i emeryci, lekarze i inżynierowie, ekonomiści, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów.

Przez pięć lat swojej działalności Modus Vivendi wystąpił z wieloma koncertami w kraju i za granicą. Chór koncertował m in. w: Nitrze (Słowacja), Karwinie (Rep. Czeska), Loreto, Monte Cassino, Asyżu, San Giovanni Rotundo (Włochy). W maju 2004 r. Modus Vivendi został zaproszony do uczestnictwa w Konferencji Katolików Europy Centralnej w Mariazell (Austria). Było to nowe wyzwanie dla śpiewaków, mogących wznosić pieśni do Boga - Stwórcy wszelkiego piękna. Chórzyści mają szczególne powody do dumy po koncercie, który odbył się w Watykanie podczas spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Towarzystwo Śpiewacze składa się z dwóch chórów: Chóru mieszanego i Kameralnego. Repertuar obu chórów stanowią nie tylko polskie dzieła muzyki klasycznej i ludowej, ale także znane utwory kompozytorów światowej sławy takich jak: Bach, Chopin, Vivaldi, Haendel, Mozart czy Verdi. Od początku swojego istnienia Modus Vivendi nagrał 9 płyt CD i 4 DVD.

Obecnie Modus Vivendi jest jedną z najbardziej znanych amatorskich instytucji muzycznych Górnego Śląska. Towarzystwo swój prestiż zawdzięcza swojemu Dyrektorowi Organizacyjnemu - Romanowi Warzesze oraz mgr Jolancie Błażełek - Dyrektorowi Artystycznemu.

Modus Vivendi jest zwycięzcą licznych konkursów. Spośród najważniejszych sukcesów osiągniętych w ostatnim czasie można wymienić:

 

Tutaj ma byc fotografia zalozyciela
Wszystkie materiały autorskie, pochodzące ze strony chronione są licencja
Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported
Fotografie: Chór Modus Vivendi; Tekst: Materiały promocyjne Towarzystwa Śpiewaczego
Strona powstała na podstawie zawartego porozumienia wortalu Piotrowic z Towarzystwem Śpiewaczym Modus Vivendi
Robot GoogleBot 1401 Robot MSNbot 473 Robot Yahoo! 70 Robot NetSprint 202 Robot OnetSzukaj 165 Robot Szukacz 2